AnasayfaBasındaGüvenlik Eğitimleri Atışları

Güvenlik Eğitimleri Atışları

Güvenlik Eğitimleri Atışları

Güvenlik Atışları

Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilecek personel, 5188 sayılı Kanun uyarınca TEMEL EĞİTİM almalıdır. Poligonumuz, güvenlik şirketlerimizin ve kolluk kuvvetlerinin eğitimi için gerekli teknik desteği sağlamaktadır. Bu süreçte AVM içerisinde ki tüm imkan ve konfordan da yararlanabilirsiniz.

Merkezden Yürütlen Hizmetler
 • Özel güvenlik şirketi, özel güvenlik eğitim kurumu, il özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait faaliyet izin belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, (Yeni şirket açılışı ve kapanışı, mevcut şirketlerin kurucu, yönetici, temsilcilerinin istifa/görevlendirme ile şirketin/kurumun adres değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek)
 • Özel güvenlik şirketlerinin üniforma kataloglarının onay işlemlerini yürütmek,
 • Kimlik basım ve sınav işlemlerini yürütmek,
 • Alarm izleme merkezleri ve para değerli eşya nakli yapan şirketlerin faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili taşra teşkilatında tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek,
 • Kişi, şirket, kurum ve kuruluşları denetlemek, denetlenmesini sağlamak veya denetimlerini koordine etmek,
 • Denetleme neticesinde tespit edilen hususlarla ilgili idari işlemleri yapmak veya yaptırmak, adli işlemlerin yapılmasını sağlamak
 • Özel güvenlik hizmetlerinin usul ve esaslarını belirlemek,
 • İstatistiki verileri güncel halde tutmak.
Taşradan Yürütülen Hizmetler
 • İl Özel Güvenlik Komisyonu’nca özel güvenlik izni verilen kişi, kurum ve kuruşlara özel güvenlik izin belgesi düzenlemek,
 • Birimlerin üniforma kataloglarının onay işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlıkça faaliyet izin belgesi verilen özel güvenlik şirketi, eğitim kurumu, il özel idaresi ve belediye  şirketleri ile bağlı kuruluşlarının kurucu, yönetici ve  temsilcilerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, eğitim kurumunun adres incelemesini yapmak,
 • Geçici ve acil haller, kişi koruma ve özel güvenlik izni ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 • Alarm izleme sistemi kurma ve/veya alarm merkezi işletme yeterlilik belgesi vermek,
 • Özel güvenlik görevlisi olacak kişilerin güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmalarını yapmak/yaptırmak ve kimlik işlemlerini yürütmek,
 • Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kişi, şirket, eğitim kurumu, özel güvenlik hizmeti alan ile hizmeti veren yer, kamu kurum ve kuruluşlarına ait birimler ve özel güvenlik izni verilmiş yerleri denetlemek.

Kategoriler

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Hızlı rezervasyon formu

LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ!

  Kroki